همکاری با ما

برای همکاری با فیلم سنج رزومه خود را به ایمیل ادرس filmsanj@co.com ارسال کنید.